คอร์สเรียน

Ultralight Pilot License

หลักสูตร นักบินกับอากาศยานเบาพิเศษ

เราทำการฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตนักบินอากาศยานเบาพิเศษหรือ Ultralight Aircraft ให้กับผู้ที่สนใจและมีความรักในกิจกรรมการบิน

การบินกับ Ultralight เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้สัมผัสกับท้องฟ้าใกล้ชิดที่สุด โอกาสมาถึงแล้วสำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในกิจกรรมการบินด้วยการบินกับอากาศยานเบาพิเศษที่สร้างทักษะและความสามารถในการบินให้กับท่าน สมาคมการบิน Friends Flying Clubใช้อากาศยานเบาพิเศษแบบExperimental Pilot Super Bee U-B41,Ultralight GT500 ให้ท่านได้มีโอกาสฝึกบินและสัมผัสกับท้องฟ้าได้อย่างเป็นอิสระกับครูการบินUltralight ที่มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ทำให้ท่านมั่นใจได้ในความปลอดภัยกับการฝึกบินของเรา รวมทั้งเมื่อท่านจบหลักสูตรนักบินอากาศยานเบาพิเศษจากสมาคมการบิน Friends Flying Club ท่านสามารถสอบกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพื่อถือใบอนุญาตนักบินกับอากาศยานเบาพิเศษได้อย่างภาคภูมิใจ

คอร์สเรียนหลักสูตร ULTRALIGHT PILOT LICENSE
ราคา 98,000 บาท (15 ชั่วโมง)

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 • ค่าเครื่องบิน + น้ำมัน
 • ค่าเรียนภาคพื้น 40 ชั่วโมง
 • ค่าสมาชิกสมาคม 1 ปี
 • ค่าครูการบิน
 • ค่าธรรมเนียมการสอบภาคพื้น | ภาคอากาศ

**พิเศษ สมัครคอร์ส ULTRALIGHT PILOT LICENSE วันนี้ ทดลองบินฟรี 1 เที่ยวบิน**
**การเรียนบิน ศิษย์การบินต้องเป็นสมาชิกของสมาคมฯและปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย**

Private Pilot License

หลักสูตรศักย์การบินกับเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

Multi-Engine Rating Course

สมาคมการบิน Friends Flying Club ได้เปิดสอนในหลักสูตรศักย์การบินกับเครื่องบินหลายเครื่องยนต์หรือ Multi-Engine Rating Course: ME ให้กับผู้ที่ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลขึ้นไปเพื่อให้มีความสามารถในการทำการบินกับเครื่องบินหลายเครื่องยนต์และสอบเพื่อเพิ่มศักย์การบิน(Type Rating)กับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

โดยทำการบินกับเครื่องบินแบบ PA-44 Piper Seminole ที่ได้ทั้งความรวดเร็วและความปลอดภัย รวมทั้งสมรรถนะที่สูงกว่าของเครื่องบินหลายเครื่องยนต์

 • TECNAM P92JS
 • CESSNA 172
 • PIPER PA28

Pilot flight experience

GENERAL aircraft

 • : TECNAM P92JS
 • : PRICE : 8,500 / 1 HOUR.
 • : PIPER PA28
 • : PRICE : 10,000 / 1 HOUR.
 • : CESSNA 172
 • : PRICE : 10,000 / 1 HOUR.
 • : DIAMOND DA40
 • : PRICE : 12,000 / 1 HOUR.
 • : Virus SW100
 • : PRICE : 8,500 / 1 HOUR.
 • : PIPER SEMINOLE PA44
 • : PRICE : 15,000 / 1 HOUR.
 • : QUICKSILVER GT 500 ROTAX 912 ULS (100HP)
 • : PRICE : 3,500 / 30 MINUTES.
 • : PRICE : 5,000 / 1 HOUR.
 • : STAR STREAK SHADOW ROTAX 912UL (80HP)
 • : PRICE : 3,500 / 30 MINUTES.
 • : PRICE : 5,000 / 1 HOUR.
 • : FLIGHT STAR ROTAX 618 (75HP)
 • : PRICE : 3,500 / 30 MINUTES.
 • : PRICE : 5,000 / 1 HOUR.

**ราคาข้างต้นยังไม่รวมค่าสมาชิกสมาคม**
(The price not include member fees)