เกี่ยวกับเรา

วัตถุประสงค์ของสมาคมการบิน Friends Flying Club

“Friends Flying Club” เกิดจากการรวมตัวของผู้ที่รักใน Passion ของการบิน ตั้งอยู่ที่สนามบิน Best Ocean Airpark 4/18หมู่ 7 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในบริเวณเดียวกับสารินซิตี้ ใกล้กับศาลพันท้ายนรสิงห์

เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะของสมาชิกในการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการบินรวมถึงนักบิน ศิษย์การบิน ครูการบิน ช่างอากาศยาน บุคลากรด้านการบินอื่นๆ นักวิชาการด้านการบิน นักเรียนนักศึกษา ผู้ที่รักและถ่ายภาพเครื่องบินทั้งการถ่ายภาพเครื่องบินจากพื้นราบ แบบ Worm’s eye view และการถ่ายภาพจากมุมสูง แบบ Bird’s eyes view จากเครื่องบิน รวมถึงผู้ที่รักและชื่นชอบในกิจกรรมการบิน